Festdetaljer.se      

 

Pris


  Angivna priser är med moms inkluderad.

          Förskottsbetalning.

Frakt

     Frakt betalas av kunden.  Vanligtvis skickas produkterna med DHL till den av kunden angivna adressen.

  Varorna sänds så att de är kunden tillhanda minst två dagar innan festtillfället. 

  Tur och returpris på frakt med DHL varierar mellan 400 kronor och 1700 kronor beroende på beställningens storlek.

  I priset ingår även upphämtning av varorna på, av kunden, önskad adress.

  Eftersom DHL inte anger någon upphämtningtid är det bra om varorna hämtas upp från en adress där någon kan vara hemma fram till upphämtning på upphämtningsdagen.

  Observera att det i boxarna finns retursedlar samt information om hur returen går till. Retursedlarna ska fästas på boxarna med tejp.

  Villkor för uthyrning av festdetaljer

  Uthyrningstid

  Om beställningen inkommer till Festdetaljer.se i god tid innan uthyrningsperioden levereras produkterna så att de är hos kunden senast två dagar innan tillställningen.


  Retur av produkterna ska ske dagen efter eller på närmaste vardag efter avslutad tillställning. 

  Om tillställningen sträcker sig över mer än en dag debiteras kunden för varje extra dag, om inte annat avtalats mellan kund och Festdetaljer.se.

  Vid försening av retur kan en förseningsavgift på 1000 kronor avkrävas kunden.

  Kundens ansvar

  Det är kundens ansvar att försäkra sig om att stolsöverdrag passar på aktuella stolar. Stolsöverdrag finns att låna för test.

  Förstört eller borttappat

  Produkter som efter uhyrning inte längre är i sådant skick att det kan hyras ut igen ersättes av kunden liksom produkter som tappats bort.

  Stolsöverdrag       300 kronor

  Universal 1,2,3     100 kronor

  Dukar 130*220    300 kronor

  Dukar 130*170    250 kronor

  Servett                  40 kronor

  Back                    250 kronor        

  Eventuell extra inbetalning sker på angivet bankkonto.

  Avtal

  Genom betalad bokning godkänner kunden Festdetaljer.se's villkor.